Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri Nedir?

Şub 28, 2020 İnternet

Girişimcilik, insanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır.Değer yaratmak, kâr elde etmek anlamına gelmemelidir.Kâr elde etmek girişimci için yanlızca bir başarı göstergesidir.Girişimci için asıl olan, rekabetçi bir ortamda yeni fırsat ve talep yaratan bir şekilde üretim yapmak ve değer yaratmaktır.

Girişimcilik nedir?

Girişimcilik, fikrin eyleme geçmesindeki bireyin yeteneğini ifade eden bir kavramdır.Bu kavram yaratıcılık, yenilik ve risk almanın yanı sıra hedeflere ulaşmada projeleri planlama ve yönetme yeteneğini de kapsar.Girişimcilik üzerinde yapılan bir hata ise girişimciliğin sadece ticari bir yapı olduğunun düşünülmesidir.Girişimcilik değer yaratma sürecidir.Değer yaratma ise, fırsatları görebilme, risk alma, öncü olma ve rekabetçi düşünce yapısı ile ilgilidir.Girişimciliği bir çok açıdan açıklaya biliriz.Ticari girişimcilik, kamu girişimciliği, sosyal girişimcilik ve iç girişimcilik şeklinde açıklana bilir.
Ticari açıdan girişimciliğe bakıldığında, ekonomik mal veya hizmet üretmek, pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren, kâr amacı güden ve girişimlerinin sonucunda doğabilecek tüm risklere katlanan kişilerdir.

Girişimcinin Özellikleri?


Girişimciler, her yaştan her cinsten olabilir ve eğitim durumları farklılık göstere bilir.Anca araştırmacılar başarılı bir girişimci olmak için yaratıcılık, kendini adama, kararlılık, esneklik, liderlik, tutku ve kendine güven gibi temel kişisel özelliklerin mevcut olması gerektiğini vurgular.

Girişimcilerin özellikleri ile ilgili yapılan açıklamalarda dört temel unsura dikkat çekilmektedir.

 • Yaratım süreci
 • Çaba harcanması
 • Risk
 • Getiri
Girişimcilerin başarı ve başarısızlık oranlarıyla yapılan bir araştırmaya göre Ekonomistler, riski azaltmak ve başarı oranını arttırmak için bazı davranışların üzerinde durmuşlardır.Bunlar;
 • Motivasyon
 • Strateji
 • Realist vizyon
Girişimciler, olası durumları değerlendirerek, bu durumları fırsata çevirir.Bu durum girişimcinin geleceğe dönük davranışını yansıtır.Bu tanıma göre girişimcilerin temel özellikleri şunlardır.
 • Yenilikçi ve yaratıcı olma
 • Risk alma
 • Öncü olma
 • Rekabetçi düşünme
Söz konusu özelliklere bakıldığında, çevremizde veya sosyal medyadaki girişimcilik hikayelerine baktığımızda hemen hemen hepsini içeren karakterler olduğu söyleye biliriz.Ayrıca girişimci de her şeyden önce bu 4 temel özellikler arasından en önemlisi yaratıcı olmaktır.Yaratıcı olmayan girişimci de olamaz.Girişimcilik, bir nevi yaratıcılıktır.Bu yüzden kendimizi ve çocuklarımızın yaratıcılık yeteneğini güçlendirmek ve ufkunu açmaya yardımcı olmalıyız.Ayrıca bu özelliklere ek bir tane de ben ekleyeyim.Girişimci fırsatı görmeli, fırsat ayağına geldiğinde veya fırsatın oluşacağını sezmeli ve ona göre diğer özellikleri devreye sokmalı.Yani girişimci “fırsat avcısı” olmalıdır.Fırsatı avlamalı ve onu kendine göre şekillendirip talep oluşmasını sağlamalıdır.
 
 

Yorumlarını bekliyorum, okuduğunuz için teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir